Nieuws

Opnames eerder verwijderen - Update 2022-04-19 11:37

Standaard worden opnames (inclusief geüploade bestanden) na een jaar verwijderd. Voor sommige kerken is het wenselijk om opnames te verwijderen na b.v. een maand of drie maanden. De bewaartermijn voor opnames kan nu ingesteld worden. De instelling blijft standaard op 1 jaar staan en kan gevonden worden in de beheeromgeving onder klantgegevens. Alleen de hoofdbeheerder kan deze instelling aanpassen.

Documentatie bewaartermijn van opnames instellen.