Nieuws

Storing opnames - Opgelost

Sinds afgelopen donderdag was er een storing in het opname publicatie proces. Hierdoor is een deel van de opnames, die wel gemaakt zijn, niet gepubliceerd. Deze ingeplande opnames zijn wel gemaakt en opgeslagen maar werden niet zichtbaar in de beheeromgeving en waren ook niet te bekijken voor gebruikers.

We hebben intussen vastgesteld wat het probleem was met publiceren van opnames en dit verholpen. We hebben vast kunnen stellen dat er in totaal 35 opnames niet gepubliceerd zijn, al deze opnames zijn gemaakt op donderdag 14 juli, maandag 18 juli of dinsdag 19 juli. Het grootste deel van de opnames op 14 juli, 18 juli en 19 juli is correct gepubliceerd, het gaat om een klein aantal waarbij deze fout optrad.

Opnames worden nu weer correct gepubliceerd. Er zijn stappen genomen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

De betreffende opnames konden gelukkig hersteld worden, dit hebben we gedaan. De opnames zijn in de beheeromgeving beschikbaar met als titel "Herstelde opname nav storing 19 juli" en zijn als privé ingesteld. Omdat een deel van de kerken intussen zelf opnames geüpload hebben, die ze b.v. lokaal opgeslagen hadden, kiezen we ervoor om de herstelde opnames privé te houden. Kerken kunnen zelf de opname alsnog publiceren, of verwijderen.

We bieden onze excuses aan voor het ongemak. Gelukkig waren alle opnames te herstellen. Mocht u toch nog een vraag hebben over deze storing dan kunt u het beste per email contact opnemen.

Wij raden altijd aan om ook lokaal opnames te maken, vooral bij rouw- en trouwdiensten. Bijvoorbeeld op een USB stick die elke dienst hergebruikt word. Opnames waren dit keer gelukkig te herstellen, maar het kan ook gebeuren dat het internet halverwege een dienst uitvalt, of de streamer ermee stopt. Dit is een mooie gelegenheid om na te gaan of u lokaal opnames maakt en daar eventueel mee te beginnen.