Abonnement

Het huidige abonnement kunt u bekijken als u in de beheeromgeving naar Klantgegevens gaat. Hier staat in de rechter zijbalk een kopje "Abonnement" met daaronder aangegeven wat uw abonnement is. U kunt ook naar Klantgegevens > Abonnement gaan, u komt dan op de pagina 'Abonnement wijzigen'. Dit is dezelfde pagina als u vanuit Klantgegevens onder "Abonnement" op Wijzigen zou klikken.

Het huidige abonnement wordt op de 'Abonnement wijzigen' pagina met groene omlijning aangegeven. Hier kunt u ook informatie over abonnementskosten van uw huidige en van andere bundels terug vinden.

Wijzigen abonnement #

U kunt uw abonnement altijd wijzigen. Het abonnement dat actief is op de laatste dag van de maand wordt gebruikt op de factuur voor die maand.

Een wijziging van het abonnement gaat per direct in en geldt met terugwerkende kracht over de lopende maand. Deze wijziging is kosteloos en kan altijd worden gedaan. Het is dus ook mogelijk om voor één maand een hoger abonnement te nemen en deze in de maand daarna weer terug te zetten.

  1. Ga naar Klantgegevens > Abonnement
  2. Klik op het door u gewenste abonnementsvorm.
    Deze wordt nu groen omlijnd.
  3. Bevestig door onderaan op Abonnement wijzigen te klikken

Het KerkTV abonnement kan in de beheeromgeving niet worden gewijzigd naar alleen Kerkradio, neem hiervoor contact met ons op.

Algemene instellingen Adres en plaats