Gebruiker toevoegen

Dit is zelf een gebruiker toevoegen om deze toegang te geven voor privé uitzendingen. Heeft een gebruiker zelf een verzoek gedaan zie dan: Toegangsverzoeken.

  1. Ga naar Gebruikers
  2. Klik in de zijbalk op de groene knop Gebruiker toevoegen
  3. Voer naam en email in van de persoon die wordt uitgenodigd
  4. Klik op Gebruiker toevoegen

Er wordt vervolgens een email gestuurd naar de gebruiker met verdere instructies.

Voor meer mogelijkheden om privé uitzendingen beschikbaar te maken, zie: Beschikbaarheid privé uitzendingen.

Toegangsverzoeken