Gebruiker toevoegen

Op deze pagina leest u hoe u een gebruiker toegang kunt geven tot privé uitzendingen en privé opnames.
Heeft u een toegangsverzoek ontvangen en wilt u weten hoe u zo'n verzoek kan behandelen?
Bekijk dan onze pagina: Toegangsverzoeken.

U kunt een gebruiker als volgt toegang tot privé uitzendingen en de opnames daarvan:

  • Ga naar Gebruikers
  • Klik op de groene knop Gebruiker toevoegen

  • Voer naam en e-mail in van de persoon die u wilt toevoegen.

  • Klik op Opslaan

De gebruiker ontvang een e-mail met verdere instructies.

Er zijn meer mogelijkheden om privé uitzendingen beschikbaar te maken.
Op onze pagina: Beschikbaarheid privé uitzendingen, leest u daar alles over.

Toegangsverzoeken