Bewaartermijn instellen

Standaard worden opnames op Kerkdienstgemist 12 maanden bewaard.
Daarna worden ze automatisch verwijderd worden.
Om ze eerder te laten verwijderen kan de termijn worden aangepast.
Ga daarvoor in de beheeromgeving naar Kerkaccount en klik op Instellingen .

Daar ziet u onder "Bewaartermijn" de ingestelde bewaartermijn van de opnames staan.
Standaard staat die termijn ingesteld op 1 jaar.
Klik op Wijzigen om de bewaartermijn aan te passen.

Uitgebreidere uitleg leest u op de pagina die over het instellen van de bewaartermijn gaat.

Samenvoegen opname Delen privé opname