Hoofdbeheerder

Er kan één hoofdbeheerder zijn. Een hoofdbeheerder heeft meer rechten dan andere beheerders. Een hoofdbeheerder:

 • Kan mede beheerders toevoegen of verwijderen.
 • Ontvangt een e-mail als er een toegangsverzoek is ingediend. Andere beheerders krijgen dit bericht niet.
 • Heeft het recht de bewaartermijn in te stellen.
 • Kan toegangsverzoeken accepteren of afwijzen en een gebruiker verwijderen uit de lijst van geregistreerde gebruikers. 
  Bij het toegang verlenen, afwijzen of het verwijderen van een gebruiker wordt er een e-mail naar de gebruiker gestuurd met daarin de naam en het e-mailadres van de hoofdbeheerder

Hoofdbeheerder wijzigen #

De hoofdbeheerder kan een andere beheerder tot hoofdbeheerder maken, deze wijziging gaat per direct in.

 1. Ga rechts bovenaan de pagina naar Kerkaccount en klik in het dropdown menu op Beheerders
 2. Kik vervolgens links bovenaan op Hoofdbeheerder wijzigen
 3. Selecteer de naam van degene die u hoofdbeheerder wilt maken. 
   
 4. Sla de wijziging op door op de groene button Opslaan te klikken.
Beheerders Toevoegen beheerder