Video encoder instellingen

Het volgende moet ingesteld worden:

  • Bitrate maximaal 2 Mbps
  • URL en STREAM uit de beheeromgeving

De URL en STREAM zijn te te vinden in de beheeromgeving van Kerkdienstgemist, onder Streams > Kerkt TV knop in de rechter zijbalk: Encoder instellingen.

Algemene instellingen #

Voor het instellen van de video encoder kunnen de volgende instellingen worden aangehouden:

Video codec H264
Audio codec AAC
Video profile Main or High
Resolutie 720p (1280x720px) of 1080p (1920x1080px).
Frame rate
25 (max 30) fps
Key frame interval
2 seconden
Wanneer de 'Key frame interval' niet rechtstreeks ingesteld kan worden dan moet 'GOP size' ingesteld worden op 2x de frame rate.
GOP size
2x de frame rate
Dit is van toepassing wanneer de 'Key frame interval' niet rechtstreeks ingesteld kan worden.
Bitrate control
CBR (constant bitrate)
Adaptive bitrate
Disabled (uitgeschakeld)
Video bitrate
max 2 Mbps = 2000 kbps
Audio bitrate
max 128 kbps
Stream url
RTMP url zoals te vinden onder “Streams” in de beheeromgeving van Kerkdienstgemist.
Stream key
Zoals te vinden onder “Streams” in de beheeromgeving van Kerkdienstgemist.

Waar de URL en de STREAM ingesteld moeten worden verschilt per encoder. Uitleg over de volgende video encoders zijn beschikbaar:

Hardware encoders