Downloadknop verbergen

Op Kerkdienstgemist.nl wordt een downloadknop weergegeven waarmee een uitzending kan worden gedownload. Deze knop kan verborgen worden.

  1. Ga naar Klantgegevens
  2. Klik in de rechter zijbalk op de groene knop Gegevens wijzigen
  3. Selecteer "Blokkeer downloads" onder "Instellingen"
Blokkeer toegangsverzoeken Bewaartermijn instellen