AVG richtlijnen

Kerkradio (audio) en Kerk TV (audio en bewegend beeld) zijn middelen om mensen die niet (meer) in staat zijn om in de kerk aanwezig te zijn toch te betrekken bij de diensten en andere activiteiten in de kerk. Met name Kerk TV zorgt voor een grotere betrokkenheid en beleving.

Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden, zodat de privacy en anonimiteit van de bezoekers gewaarborgd blijven.

Algemeen #

Overleg binnen de geloofsgemeenschap of u de diensten ‘openbaar’ wilt maken, of de diensten achter een gesloten deel van de website wilt aanbieden (via een login). In het algemeen geldt dat bij het openbaar maken van de dienst er minder ‘gedeeld’ kan worden.

Informeren #

Informeer de mensen (ruim) van te voren dat er in de kerk opnames worden gemaakt. Dit kan via het kerkblad en/of op de website van de kerk. Maak hierbij het doel goed duidelijk, namelijk het aanbieden Kerk TV aan leden die de dienst niet kunnen bijwonen.

Hang in de kerk bordjes op met de mededeling dat er opnames worden gemaakt. Deze bordjes moeten goed zichtbaar zijn bij elke ingang van de kerk. Bij Kerkdienstgemist.nl zijn bordjes te verkrijgen, waarbij er 2 bordjes zijn inbegrepen bij een abonnement op Kerk TV (Meer bordjes bestellen).

LET OP: Op dit moment (13 maart 2023) zijn er geen bordjes meer op voorraad. De productie van nieuwe bordjes kan nog enige tijd op zich laten wachten en zodoende de levering van de bestelde bordjes vertragen. Zodra de bordjes weer leverbaar zijn maken we dat op deze pagina kenbaar.

Met een beeld of tekst op de beamer kunt u wanneer kerkgangers plaatsnemen duidelijk maken dat er opnames worden gemaakt. Geef ook goed aandacht hiervoor op de eigen website van de kerk.

Toestemming en afspraken #

Maak duidelijke afspraken met mensen binnen de kerk die regelmatig in beeld komen zoals bijvoorbeeld een organist, koor, bandleden etc. en regel vooraf via schriftelijke toestemming dat beelden mogen worden uitgezonden. Dit kan bijvoorbeeld voorafgaand aan toetreding tot het koor gevraagd worden.

Gastsprekers #

Informeer de gastspreker altijd ruim vooraf over het feit dat er opnames worden gemaakt en dat deze worden uitgezonden en later terug te zien zijn via de website. Vraag gastsprekers om toestemming en leg deze (schriftelijk/email) vast, en zorg dat u later kunt aantonen dat u de toestemming heeft gekregen.

Een gastspreker houdt altijd het auteursrecht op de preek en het recht om de opname te laten verwijderen.

Speciale gelegenheden #

Vraag bij speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop of een huwelijksceremonie) ook expliciet toestemming aan de mensen die in beeld komen.Vaak is dit voor de mensen zelf een fijne herinnering.
Leg de toestemming wel (schriftelijk/email) vast, en zorg dat u later kunt aantonen dat u de toestemming heeft gekregen.

Overleg bij een uitvaart met de nabestaanden of de plechtigheid mag worden uitgezonden en of deze door iedereen mag worden bekeken of alleen door een besloten gezelschap. Neem ook door wie wel niet in beeld mag komen (spreek dit ook door met de ceremoniemeester, uitvaartondernemer) en leg dit vast en vraag zo nodig schriftelijke toestemming, en zorg dat u later kunt aantonen dat u de toestemming heeft gekregen.

Niet herkenbaar in beeld #

  • Breng de mensen die zich in de kerk bevinden niet herkenbaar in beeld. Maak ook geen opnames van de binnenkomst in de ruimte, zodat niet zichtbaar wordt wie de dienst wel en niet bezoekt. Maak geen close-up van mensen en film ze zoveel mogelijk van achteren. Bij speciale gelegenheden, zoals avondmaal, communie, doop, trouwen, moment voor de kinderen etc. kan er gebruik worden gemaakt van een overzichtsbeeld, zodat ook mensen die in het liturgisch centrum staan niet direct herkenbaar zijn.
  • Zorg voor een apart deel van de ruimte waar de camera geen bereik heeft. Mensen die niet in beeld willen komen kunnen daar gaan zitten.
  • Toon bij samenzang de tekst van het lied dat gezongen wordt. Als dit niet mogelijk is, maak dan een totaaloverzicht van de kerkzaal. Zoom niet in op zingende mensen en breng deze niet herkenbaar in beeld

Voor en na de dienst #

Voor en na de dienst kunnen er mededelingen worden getoond, bijvoorbeeld vanaf een laptop, een tablet of rechtstreeks van een aanwezige beamer. Er kan ook een totaalbeeld van de kerk worden getoond. Zorg er voor dat mensen niet herkenbaar in beeld zijn (zoom dus bijvoorbeeld niet in op de ingang).

Bij bijzondere handelingen in de kerk #

Bij gebeden of voorbeden kan er voor gekozen worden om alleen de voorganger of ambtsdrager in beeld te brengen (dit vergroot de betrokkenheid bij de mensen thuis). Let op de persoonlijke informatie die hierbij naar buiten kan komen. Bij twijfel: overleg vooraf met elkaar wat wel en niet wenselijk is en in hoeverre de betrokkene er nadeel van kan ondervinden.

Indien dit bezwaren oplevert kunnen er tijdens bijzondere gelegenheden (zoals avondmaal en communie) er voor gekozen worden om een afbeelding te laten zien (van bijvoorbeeld een avondmaalstafel), of een stilstaand beeld in de kerk (zoals het orgel, een gebrandschilderd raam of een bloemstuk). Tijdens deze gelegenheid brengt u geen mensen zonder toestemming in beeld.

Privé uitzendingen en opnames #

  • Op Kerkdienstgemist.nl kunnen uitzendingen en opnames privé gemaakt worden. Deze zijn dan alleen te volgen door personen die geautoriseerd zijn door de beheerders van de kerk. Deze personen moeten inloggen met hun e-mailadres op Kerkdienstgemist.nl, of er kan op de eigen website van de kerk een speler (achter een besloten gedeelte) worden geplaatst.
    Op deze manier is het overzichtelijk wie de uitzendingen en opnames kan volgen en met welke reden, bijvoorbeeld alleen voor leden van de kerk.
  • Bij het besloten uitzenden van een kerkdienst moet nog steeds worden voldaan aan de nieuwe wetgeving, waarbij er voorzichtig moet worden omgegaan met het verstrekken van persoonlijke informatie. Door het opwerken van een login-drempel wordt het met name voor ouderen en mensen die incidenteel (bijv. bij ziekte of een bijzondere dienst) mee willen kijken/luisteren, erg lastig om de uitzendingen te volgen.
  • Er kan per rechtstreekse uitzending of opname worden bepaald of deze publiek of besloten beschikbaar is. Er is ook een optie om het downloaden (als bestand) van opnames te blokkeren.

Lees meer

Juridisch Licenties