Bewerken apparaat

  • Ga naar Apparaten
  • Selecteer een apparaat door er op te klikken

Op deze pagina staat naast het soort apparaat en het serienummer daarvan ook een formulier met de volgende velden:

Luisteraar #

In dit veld kunt u de naam of andere informatie over de luisteraar voor eigen administratie opslaan.
Deze informatie is zichtbaar op het overzicht voor de apparaten.

Voorkeuzelijst #

Kies de voorkeuzelijst voor dit apparaat.
In de rechter zijbalk staan de beschikbare streams en opnames voor de huidige voorkeuzelijst.

Opmerkingen #

Hier kunt u opmerkingen plaatsen voor uw eigen administratie.

Opslaan #

Bevestig de wijzigingen door rechtsonder op opslaan te klikken.

Toevoegen Barix Exstreamer Verwijderen apparaat