Verwijderen apparaat

  1. Ga naar Gebruikers
  2. Ga naar Apparaten
  3. Selecteer een apparaat door er op te klikken
  4. Klik in de rechter zijbalk op de knop Verwijderen.

Wilt u een settopbox opnieuw gebruiken bij een andere kerk, dan moeten de cookies ook nog verwijderd worden op de settopbox, zie: MAG geavanceerde instellingen.

Bewerken apparaat Voorkeuzelijst