Facturen

De facturen sturen we standaard digitaal naar het e-mailadres van de penningmeester. Alleen het e-mailadres van de penningmeester en het factuuradres vermelden we op de factuur.

Het abonnement dat actief is op de laatste dag van de maand wordt gebruikt op de factuur voor die maand.

Een wijziging van het abonnement gaat per direct in en geldt met terugwerkende kracht over de lopende maand. Deze wijziging is kosteloos en kan altijd worden gedaan. Het is dus ook mogelijk om voor één maand een hoger abonnement te nemen en deze in de maand daarna weer terug te zetten.

Overzicht facturen #

Ga rechts bovenaan de pagina naar Kerkaccount en klik in het dropdown menu op Facturen

Hier is een tabel met de overzicht van de facturen, zoals het factuurnummer, het totaalbedrag enz. De werkelijke facturen worden digitaal verstuurd naar het e-mailadres van de penningmeester.

Op de eerste regel is de factuur voor de huidige maand weergegeven. Als deze nog niet verstuurd is en de maand dus nog niet voorbij, dan is dit een voorlopige indicatie van de kosten.

Belangrijk om te weten is dat bij de facturatie de kosten voor het afspelen van live uitzendingen van die maand en de kosten voor het afspelen van opnames, ongeacht in welke maand deze is opgenomen, berekend worden. Als er bijvoorbeeld in april een opname uit januari wordt bekeken, dan wordt dit op de factuur van april in rekening gebracht.

Luistertijd #

Onder luistertijd vindt u de totale tijd dat er die maand beluisterd is. De kosten voor het beluisteren van audio wordt per seconde berekend. Heeft u een abonnement met alleen Kerkradio dan betaalt u ook een vast bedrag per maand voor Kerkradio. 
 

Kijkers/Bundel #

In de kolom kijkers/bundel staat weergegeven hoeveel kijkers er zijn geweest. Kijkers worden gedefinieerd aan de hand van een kijksessie, alleen kijksessies die langer dan 10 minuten zijn geweest worden gefactureerd en hier weergegeven. Een uitgebreidere uitleg over kijksessies is te vinden onder statistieken. Achter de / (slash) staat hoeveel kijkers er per maand beschikbaar zijn in de bundel van uw abonnement. Gaat het aantal kijkers over het aantal in de bundel heen, dan betaalt u per kijker een vast bedrag afhankelijk van uw abonnement. Het kan zijn dat het dan goedkoper is om een ander abonnement te nemen. Is de factuur nog niet verstuurd dan bent u vrij het abonnement aan te passen. Het abonnement dat actief is op de laatste dag van de maand wordt gebruikt op de factuur voor die maand.
 

Automatische incasso #

Ga rechts bovenaan de pagina naar Kerkaccount en klik in het dropdown menu op Facturen

Onder "Machtiging" staat aangegeven of er al gebruik wordt gemaakt van automatische incasso en zo ja van welk rekeningnummer we gemachtigd zijn om het bedrag af te schrijven.

Machtigen voor automatische incasso #

Wilt u gebruik maken van automatische incasso, download dan het machtigingsformulier. Vul deze in en stuur deze op. Zodra wij het volledig ingevulde formulier per email of post hebben ontvangen zorgen wij er voor dat de toekomstige facturen automatisch worden afgeschreven.

U blijft de facturen per email ontvangen ook als u ons gemachtigd heeft. Op de factuur staat aangegeven of deze per incasso of per overschrijving voldaan wordt.

Wijzigen email penningmeester en factuuradres #

  1. Ga rechts bovenaan de pagina naar Kerkaccount en klik in het dropdown menu op Facturen
  2. Klik in het kader met de kop Factuurgegevens op Wijzigen
  3. Wijzig de gegevens en klik op Opslaan

Facturen en statistieken #

  • Facturen: wordt berekend over alle afgespeelde uitzendingen in de afgelopen maand: dit zijn de kosten van de livestreams van de afgelopen maand en het afspelen van opnames, dit kunnen dus ook kosten zijn voor het afspelen van uitzendingen die in voorgaande maanden zijn opgenomen.
  • Statistieken: geven per uitzending de totalen van hoe vaak de specifieke uitzending afgespeeld is. Voor de totalen onder opnames is dit ongeacht in welke maand de uitzending afgespeeld is.

Als iemand in oktober een opname van juni bekijkt dan wordt deze in de statistieken opgeteld bij de totalen onder opname van die uitzending in juni, maar worden de kosten in rekening gebracht op de factuur van oktober.

Op de facturen worden enkel de kijksessies die meer dan 10 minuten hebben geduurd weergegeven en berekend. De sessies minder dan 10 minuten komen op de factuur dus niet terug. In de statistieken zijn wel alle kijksessies (met een onderscheid in sessies langer of korter dan 10 minuten) weergegeven. Daarnaast is de sessie die aangemaakt wordt voor de uitzending wel zichtbaar en verrekend op de factuur, maar niet zichtbaar in de statistieken.
 

Wijzigen email en adres factuur