Toevoegen apparaat

Voeg een apparaat toe om deze te registreren bij uw kerk.
Gaat het om een Barix Extreamer lees dan: Toevoegen Barix Exstreamer.

Registreren in de beheeromgeving #

 • Ga naar Apparaten
 • Klik links bovenaan op de groene button Apparaat toevoegen

Op deze pagina staat een formulier met de volgende velden:

Serienummer #

Voer het het serienummer in van het apparaat.
Op een Lukas ontvanger staat deze bijvoorbeeld op de onderkant vermeld.

Soort apparaat #

Kies het type apparaat bijvoorbeeld 'Lukas' voor een Lukas ontvanger

Luisteraar #

Vul de naam of andere informatie over de luisteraar in voor uw eigen administratie.
Deze informatie is zichtbaar op het overzicht van de apparaten.

Voorkeuzelijst #

Kies de voorkeuzelijst voor dit apparaat.

Opmerkingen #

Hier kunt u voor uw eigen administratie opmerkingen plaatsen.

Opslaan #

Klik op Opslaan

  Instellen Lukas ontvanger #

  Naast registratie in de beheeromgeving moet u de Lukas ontvanger zelf ook instellen.
  Volg daarvoor onderstaande stappen:

  Ga naar instellingen #

  • Een nieuwe Lukas komt direct na het aanzetten automatisch in het menu "instellingen".
  • Als de Lukas al eerder is gebruikt roept u het menu "instellingen" op door de "volume omlaag (-)" knop ingedrukt te houden terwijl het apparaat uit is. Druk één keer op OK als Setup in beeld is.

  Instellen #

  Met het pijltje omlaag en omhoog kunt u het menu doorlopen. Bevestig met OK.
  De volgende instellingen zijn hier van belang:

  Taal #

  Het eerste item in het menu is de taal. Stel deze eventueel in.

   Lukasmode #

   • Kies voor "Ethernet" om de Lukas aan te sluiten op een draadloze of vaste internetverbinding.

   Provider #

   • Kies voor "KdGemist" of "Audioserver", afhankelijk van de firmware versie is één van deze opties beschikbaar.
   Apparaten Toevoegen Barix Exstreamer