Samenvoegen opname

Een opname die uit meerdere delen bestaat (meestal veroorzaakt door een onderbreking in de uitzending) kunt u samenvoegen tot één bestand. Bij de opname staat welke bestanden gerelateerd zijn.

U kunt onder "Gerelateerde opnames" op een opname klikken. Die opname wordt dan weergegeven in de speler en de gegevens van die opname worden in de ruimte onder de knop "Voeg samen" getoond.

Volg onderstaande stappen om een opname samen te voegen.

  1. Ga naar Opnames
  2. Zoek de juiste opname op en selecteer deze door er op te klikken
  3. Klik onder het linker menu in het kader "Gerelateerde opnames" op de knop Voeg samen
Download opname Bewaartermijn instellen