Statistieken

In de statistieken ziet u hoe vaak de uitzendingen van de kerk zijn bekeken of beluisterd per uitzending. De statistieken worden een dag later gegenereerd. Op maandag kan dit enige tijd in beslag nemen. De statistieken en teksten op deze pagina gaan uit van sessies, lees de definitie hiervan onder: wat is een sessie. Ook is onderaan de pagina uitleg over de gegevens van de statistieken ten opzichte van de factuur.

Overzicht statistieken #

Ga in de beheeromgeving naar Statistieken.

Maandselectie

Bij het openen van de pagina zijn de laatste 10 uitzendingen zichtbaar. De statistieken voor een specifieke maand kunnen bekeken worden door een maand te selecteren:

Met de pijltjes naast de selectie kan ook genavigeerd worden naar een andere maand. Er kan tot een jaar terug gekeken worden.

Om de totalen per maand te bekijken kan bij de maandselectie "Jaaroverzicht" geselecteerd worden.

Statistieken per uitzending #

De volgende gegevens zijn in het overzicht zichtbaar:

TijdHet tijdstip waarop de encoder voor het eerst contact heeft gehad met Kerkdienstgemist
LengteTotale tijd dat de encoder contact heeft gehad met Kerkdienstgemist.
Dit is de totale duur van de uitzending, niet de lengte van de eventuele opname. Hier kan ook losse opname weergegeven worden.
RechtstreeksTotaal aantal sessies voor de live uitzending
OpnameTotaal aantal sessies voor opnames. Dit geldt voor zowel achteraf kijken of luisteren als het downloaden van een opname.

Totalen kijksessies en facturen

De totalen onder Rechtstreeks en Opname geven alle sessies weer, een sessie wordt ook aangemaakt als er heel kort, bijvoorbeeld een aantal minuten is gekeken. Het bekijken (geldt dus alleen voor video) van de eerste 10 minuten is gratis en wordt dus niet gefactureerd. De taartdiagrammen geven aan hoeveel van de kijksessies korter en hoeveel langer dan 10 minuten zijn. Omdat de statistieken en facturen anders berekend worden, geven alleen de de live kijksessies een indicatie voor de factuur van die maand. U kunt onder facturen inzien wat de kosten voor die maand zijn en hoeveel kijkers er zijn geweest ten opzichte van de door u gekozen bundel.

Standaard zijn de gegevens voor de eerste uitzending uitgeklapt. Om de gegevens van een andere uitzending te bekijken kan er op het driehoekje voor de datum geklikt worden. Om deze voor alle uitzenden uit te klappen kan er in de eerste blauwe regel van de tabel op het driehoekje naast "Datum" geklikt worden.

Bij het uitklappen worden er taartdiagrammen en een grafiek weergegeven, voor alle gelden:

 • Blauw : audio/luistersessies
 • Groen: video/kijksessies

Hover over de grafieken om de volledige informatie in te zien, of houdt ingedrukt op een touchscreen.

Live sessies per tijdstip
#

In de grafiek aan de linkerkant zijn het aantal luister- (blauw) en kijksessies (groen) tijdens de live uitzending weergegeven. Waarbij de y-as voor het aantal sessies staat en de x-as de tijdstippen weergeeft. De tijden zijn niet altijd volledig weergeven, hover over de grafiek (of ingedrukt houden voor touch) om het totaal en tijdstip weer te geven:

In bovenstaand voorbeeld waren er op de piek 3 kijksessies. Tijdens een uitzending komt het voor dat er gestopt wordt met kijken, maar ook dat er sessies bijkomen. De grafiek geeft dus alleen de sessies per tijdstip weer en niet het totaal van de sessies:

De totale sessies voor de live weergave zijn dus het beste uit te lezen onder "Rechtstreeks".

Type/duur sessies #

De taartdiagrammen zijn onderverdeeld in sessies voor Rechtstreeks (live) en Opname. Ze geven voor luistersessies het type en voor kijksessies de duur weer:

 • Luistersessies: blauw
  • Lichtblauw:
   Internet - beluisterd via de website Kerkdienstgemist.nl of onze app
  • Blauw:
   Lukas - beluisterd via een luisterkastje zoals een Lukas kastje
 • Kijksessies: groen
  • Lichtgroen:
   Totaal kijksessies korter dan 10 minuten
  • Groen:
   Totaal kijksessies langer dan 10 minuten

Hover over de taartdiagram (of ingedrukt houden voor touch) om bovenstaande gegevens weer te geven. Deze wordt soms niet heel soepel weergegeven, probeer dan met de muis de randen en het percentage die wordt weergegeven te vermijden.

Losse opnames #

Het kan voorkomen dat er onder "Lengte" de tekst 'losse opname' is weergegeven. Een losse opname kan een opname zijn die handmatig geüpload is.

Indien er geen opname is geüpload dan is de reden dat er later verbinding is geweest met onze server dan dat er gepland stond voor de opname. Hierdoor kunnen de statistieken van de opname niet worden gekoppeld aan die van de live uitzending. De statistieken van de live uitzending en die van de opname staan dan niet op één regel, maar afzonderlijk van elkaar. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de encoder ruim van tevoren aangezet wordt.

Wat is een sessie #

Bij een sessie wordt er uitgegaan van een gebruiker met een apparaat. Een apparaat kan zijn: een mobiel, tablet, laptop, Lukas kastje enz. De sessie is dus gelinkt aan het apparaat en niet aan het IP-adres. Als er op hetzelfde IP-adres via een mobiel en een laptop een uitzending wordt afgespeeld, dan worden er twee sessies aangemaakt.

Luistersessie #

Een sessies voor audio begint zodra het apparaat afspeelt. Voor een luistersessie wordt de totale kijktijd per seconde bijgehouden. In de statistieken staat niet weergegeven hoe lang luistersessies hebben geduurd, de totale luistertijd kunt u op de factuur terugzien, .

Kijksessie #

De kijksessie wordt door twee dingen beïnvloed: de time-out en de maximale tijdsduur.

Time-out #

Voor kijksessies is er een time-out, deze is maximaal 30 minuten. Deze time-out zorgt ervoor dat de sessie niet meteen verloopt als je stopt met kijken en opnieuw afspeelt, zolang er maar binnen 30 minuten opnieuw afgespeeld wordt. Bijvoorbeeld als je even stopt met kijken en na 5 minuten weer kijkt, dan wordt dit als één sessie opgeslagen.

Maximale tijdsduur #

Één sessie is maximaal twee uur, kijkt iemand langer dan twee uur dan wordt er een nieuwe sessie aangemaakt.

Sessies korter dan 10 minuten #

Onder statistieken worden alle kijksessies per uitzending weergegeven, de sessies korter dan 10 minuten komen niet terug op de factuur. Dit is omdat het bekijken van de eerste 10 minuten gratis is en dit dus niet gefactureerd wordt.

Uitzenden is een sessie #

Voor het uitzenden worden kosten berekend, dit doordat als de encoder contact maakt met Kerkdienstgemist, hier ook een sessie voor aangemaakt wordt. Deze sessie heeft een maximale tijdsduur van 3 uur. Gaat deze over 3 uur, dan wordt er een nieuwe sessie aangemaakt. Deze sessies worden wel gefactureerd, maar zijn niet zichtbaar in de statistieken. Dit zodat u in de statistieken alleen de sessies van kijkers en luisteraars terug ziet.

Statistieken en facturen #

 • Facturen: worden berekend over alle afgespeelde uitzendingen in die maand: dit zijn de kosten van de livestreams van bewuste maand en het afspelen van opnames.
  dit kunnen ook opnames zijn die in voorgaande maanden zijn opgenomen.
 • Statistieken: geven per uitzending de totalen van hoe vaak deze afgespeeld is. Voor de totalen onder opnames is dit ongeacht in welke maand deze afgespeeld is.

In andere woorden: als iemand in oktober een opname van juni bekijkt dan wordt deze in de statistieken opgeteld bij juni, maar worden de kosten verrekend in de factuur van oktober.

Ook worden in de statistieken alle kijksessies weergegeven, maar op de facturen worden enkel de kijksessies die meer dan 10 minuten hebben geduurd weergegeven en berekend. De sessies korter dan 10 minuten komen op de factuur dus niet terug. Daarbij is de sessie die aangemaakt wordt voor de encoder wel zichtbaar en verrekend op de factuur, maar niet zichtbaar in de statistieken.

Wilt u van te voren weten wat de kosten ongeveer gaan zijn voor die maand, kijk dan onder facturen. Hier kunt u ook zien hoeveel kijksessies en hoeveel luisteruren er zijn geweest.


Onder abonnement ziet u het huidige verbruik en of het aantal kijkers nog rendabel is met het huidige abonnement. Indien het voordeliger is om een ander abonnement te nemen dan kunt u dit hier aanpassen. De wijziging gaat per direct in en geldt over de hele lopende maand.