Vervang opname

In sommige gevallen is het wenselijk om een bestaande opname aan te passen, bijvoorbeeld om privacygevoelige informatie te verwijderen. 
Voor die situaties kan de opname gedownload en bewerkt worden om vervolgens vervangen te worden door het aangepaste bestand.

Let op: Na het vervangen is de oorspronkelijke opname niet meer beschikbaar.

  1. Ga naar Opnames
  2. Zoek de juiste opname op en selecteer deze door er op te klikken
  3. Klik in het linker menu op Vervangen
  4. Klik op de knop Bestand kiezen en selecteer het bestand
  5. Klik vervolgens op de groene knop Upload bestand

Het bestand wordt nu geüpload en daarna in de achtergrond verwerkt naar het juiste bestandsformaat.

Nadat het bestand volledig geüpload is duurt het nog een tijdje voordat het verwerkt is. 
U hoeft niet te wachten totdat dit klaar is. U rustig het venster sluiten. 
Terwijl het verwerken op de achtergrond bezig is komt er op het overzicht en de opnames-pagina een melding te staan zoals hieronder getoond.

Upload opname Verwijder opname