Beschikbaarheid privé uitzendingen

De volgende mogelijkheden zijn er om (tijdelijk) privé uitzendingen beschikbaar te stellen:

Gebruikersaccount #

Het aanmaken van een gebruikersaccount. Hiermee krijgen individuele personen toegang tot de besloten uitzendingen en opnames, op basis van hun persoonlijke account.

Apparaat registreren #

Een apparaat zoals een settopbox (mits ondersteund door Kerkdienstgemist) en een Lukas kastje kunnen geregistreerd worden bij de kerk. Deze hebben dan toegang tot de privé uitzendingen. Zie: Apparaten.

Speler op de eigen website van de kerk #

Het plaatsen van een speler op de eigen website van de kerk. Deze methode wordt mogelijk gemaakt met een embed code. Hiermee kan de toegang worden geregeld via een login op de eigen website van de kerk.

Link privé stream #

Het is mogelijke een directe link te geven naar een speler waarmee de livestream afgespeeld kan worden in de browser. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om tijdelijk toegang te geven voor de privé livestream, zie: Link privé stream

Link privé opname #

Een privé opname kan gedeeld worden door een link aan te maken, zie hiervoor de uitleg op: Delen privé opname

Privé RSS feed #

Een privé RSS feed heeft naast publieke ook alle besloten opnames en kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een besloten gedeelte van een eigen website.

Privé stream URL #

Tot slot kan er een privé Stream URL aangemaakt worden waarmee in bepaalde software programma's zoals VLC meegeluisterd kan worden. Met deze link kan iedereen meeluisteren totdat de link in de beheeromgeving wordt verwijderd.

Enkele privé uitzending